SendSMS - библиотека за изпращане на SMS съобщения

Какво е това?

SendSMS  е библиотека за изпращане на SMS съобщения. Целта е да предоставим на разработчиците на софтуер за обслужване на медицинската практика (а и на всички, които се нуждаят от това) възможност да изпращат SMS съобщения от компютъра си до пациентите. Технологията  е ориентирана към българските условия и трябва да позволява поддръжка на максимално различни методи за изпращане - Интернет, GSM мрежи и др.
Използваме .NET технологията върху Windows или Linux.. Вече съществува реализация на подобни библиотеки на Java, но от нашата реализация трябва да позволява лесна интеграция с Windows приложения, тъй като наличните медицински приложения на пазара в България са Windows ориентирани. Изходният код на библиотеката се публикува под GPL лиценз с цел да направим продукта ни общодостъпен и подходящ за внедряване и доразработване. Тъй като сме далеч от мисълта, че бихме направили нещо съвършено, ще се погрижим да осигурим възможност на всеки ентусиаст да даде своя принос за усъвършенстването на нашият продукт. От друга страна това е проект с некомерсиална цел създаден в името на обществено полезното, и поради тази причина бихме искали разработените продукти на негова основа да останат общодостъпни и свободни.
Първата версия включва само изпращане на прости текстове съобщения. Мултимедийни съобщения евентуално могат да се добавят по-късно. Създаден е елементарен доставчик използващ услугата email2sms на Мтел.

По нататък

Ръководство за потребители
Ръководство за разработчици
Дипломната работа към ФМИ, съдържаща подробно описание на системата

Архив с последната версия на системата и потребителската документация
Архив с последната версия на системата, заедно с пълната документация и изходният и код.

Контакти

Ако имате нещо да кажете можете да се свържете с единствения (все още :-)) разработчик на системата - Златко Костадинов. Приемат се всякакви предложения, идеи, коментари, оплаквания и ругатни по адрес на реализацията.

Благодарности

Специални благодарности изказваме на екипа на Ludost.net за предоставеният Интернет сървър.